skip to Main Content

Certificering en kwaliteitslabels

NVKL-erkende installateur

Installatiebedrijven aangesloten bij de NVKL moeten voldoen aan eisen op het gebied van kennis, competentie, communicatie met klanten en uitstraling. Het bedrijf wordt tweejaarlijks getoetst door een onafhankelijke keuringsinstantie. Het kwaliteitslabel geeft u garantie. Doet u zaken met een NVKL-erkende installateur, dan is een goed eindresultaat gegarandeerd.

Voor meer informatie!
Kijk op www.nvkl.nl

F-gassen bedrijfscertificering

Vanaf 1 januari 2010 is in Europa de F-gassenverordening van kracht geworden. Als men als onderneming lekcontroles, inspecties of onderhoud uitvoert aan stationaire koelapparatuur, airconditioning of warmtepompen moet men, naast gecertificeerd personeel, beschikken over certificering. Het F-gassencertificaat conform BRL 100 beschrijft de eisen voor onderhoud aan gefluoreerde gassen (F-gassen). De erkende installateur garandeert een optimale aansluiting, voorkomt emissies van koudemiddelen en is op de hoogte van de eisen, waaraan elke installatie in het kader van de verordening dient te voldoen.

VCA-certificaat

De technici van De Laat zijn in het bezit van een VCA-certificaat. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Het certificaat is in het leven geroepen om de veiligheid op de werkplek te vergroten. Het zorgt ervoor, dat de medewerkers zich bewust zijn van de gevaren om zich heen. Het VCA-certificaat geeft een duidelijke indicatie dat een bedrijf aan de veiligheidseisen voldoet cq. dat de werknemer op de hoogte is van de veiligheidsregeling.

Europese normen

De installaties van De Laat voldoen aan de door de overheid gestelde wettelijke eisen inzake EN-378 (veiligheids- en milieueisen voor ontwerp, vervaardiging, constructie, installatie, bediening, onderhoud, reparatie en afvoer van koelsystemen en –apparatuur met betrekking tot plaatselijke en wereldwijde milieueffecten, maar niet voor de uiteindelijke vernietiging van de koudemiddelen),
PGS 13 (Ammoniak – toepassing als koudemiddel voor koelinstallaties en warmtepompen) en PED (Pressure Equipment Directive; deze richtlijn is van toepassing op het ontwerp, de fabricage en eindcontrole van individuele drukapparatuur en geïntegreerde samenstellen en druksystemen).

Back To Top